Τροφές - Δίαιτες

Ισοδύναμα Τροφίμων

Δίαιτα 1000 Kcal

Συνταγές

Παρατηρήσεις

 

Τα στοιχεία έχουν προσφερθεί από την ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ και τo ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΜΕΤΑΞΑΣ", ΜΠΟΤΑΣΗ 51-ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ.4516233-38

-ΠΙΣΩ-